Blog

Fägatan är borttagen

Fägatorna vittnar om en svunnen tid, då när man skulle passera åkrarna utan att kräken smet in och åt upp vallen. Utmed Lunnäng fanns en fägata som, när vi flyttade hit, var måna om att behålla. Men tiden har sin gång och maskinerna som slår och pressar vallen blir allt bredare. Leif senaste traktor är bred och slår i stenmuren och skadar på så sätt däcken. 

Det är bara att inse att allt gammalt inte går att behålla. Stenmuren utmed fägatan var 40 m lång och jag fick tillstånd av länsstyrelsen att ta bort den. Björn, som har grävmaskinfirma i byn, har förvandlat området till åker och Leif har lovat att så in den med vallfrön.

Det var inte bara fägatan som var smal. Även den gamla bron var både smal och skadad. För ett år sedan fick jag den åtgärdad. Nu är det nästa som en autostrada upp till Övre.

stenmur fore

Fägatan mars 2019

 

stenmur efter

Ingen fägata juni 2019

kanalbron2010

Kanalbron september 2010
Bilden är tagen från norr mot söder. Stenmuren, som är borttagen, syns till höger.

 

kanalbron2018

Kanalbron maj 2018
Bilden är tagen från söder mot norr.

stenmur 3   stenmur 2
Björn kör bort de sista stenarna och lägger dem i ett nytt röse i andra ändan av Lunnäng. Det är ett av villkoren från länsstyrelsen.

Under 2017 - 2018 lät jag även ta bort träd och buskar utmed åkrarna och tillsammans med de senaste arbetena går området knappt att känna igen.

2019 06 12

Traktorservice

Det gäller att underhålla traktorn som nyss har fyllt 50 år. Servicemannen säger att traktorn är i gott skick med tanke på dess ålder och behöver bara byta olja och filter. Traktorn har sina begränsningar, men det enda jag saknar är en större skopa och gripklo. Det skulle underlätta underhållet av vägarna samt hanteringen av höbalar. Men detta och mer komplicerade jobb går att utföra med lite extra handkraft.

traktor190529 2 traktor190529 3

2019 05 29

Forskar om majvivor

Under flera år har forskare från Stockholms och Uppsala universitet forskat om majvivior på Lenstad alvar. Forskarna studerar "hur skillnader i förekomsten av pollinatörer och herbivorer ger upphov till skillnader i selektion och genetisk sammansättning mellan växtpopulationer."  En herbivor är ett djur som enbart livnär sig på växter. Där lärde jag mig ett nytt ord!

majviva1

majviva2

majviva3

 

De tre forskarna berättar för mig att man har samlat in fröer från olika växtplatser, drivit upp plantor under vintern/våren och nu planterar man dem på tre olika ställen. Lenstad alvar, utanför Skutskär och Östersund. Jag får också veta att det bara är i Lenstad som det finns både kort- och långskaftade majvivor. På övriga platser finns det bara långskaftade.

majviva4

Nu hoppas både forskarna och jag att kossorna och hästarna inte ska trampa ner alla små plantor och markörer. Lite svinn får man räkna med, men många blir nog kvar så att forskarna får fram användbara resultat.

2019 05 24

Alvarsvandring

Det är inte bara hästar, kor och ryttare som söker sig till Lenstad alvar. Idag kommer drygt 50 personer för att följa med på en alvarvandring med Torslunda hembygdsförening. Vi tittar på fåglar och blommor samt får veta historier om fornminnen och lyssna på gamla skrönor. Lenstad alvar hemsöks av både det ena och andra.

Gravröset, Tors kulle, som Thorsten röjde fram för ett år sedan bevakas av de gamla gudarna. Om någon försöker stjäla något ur graven går det illa. Men man kan klara sig om man stjäl på det "rätta sättet"!

alvarsvandring

2019 05 19

Plaståtervinning

Släpkärra med ensilageplast

I år blir det bara två släpkärror med plast och allt ligger dessutom lätt tillgängligt i "förrådet" vid stallet. Annat var det förra året! I år får jag även lite plåster på såren efter förra årets torka och lilla höskörd. Skönt att bli av med plasten.

2019 05 08

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers