Blog

Restaurering av mossen

mossen renovera3I början av 90-talet grävde en av grannarna ur modden i mossen och la upp materialet i vallar utmed mossjön. Detta medförde att vadarfåglarna inte fick en naturlig anslutning mellan vattnet och omgivande strand. I början av 2000-talet tog ett antal ornitologer bort vallarna på västra sidan. Nu har länsstyrelsen beslutat att ta bort vallarna runt den lilla ön samt i norra och östra sidan av sjön.

Representanter från länsstyrelsen och entreprenören, som ska utföra jobbet, går igenom arbetet i god tid innan maskinerna är på plats.

mossen renovera2
Det är en jättestor maskin som entreprenören använder.

mossen renovera1
Här är vallarna borta och marken sluttar naturligt mot vattnet.

2020 09 03

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers