Pälsfår i Lenstad 

I mer än tio år har vi haft pälsfår som har betat tillsammans med våra hästar och kor. Fåren har haft frihet under ansvar, vilket innebär att de har kunnat gå vart de velat så länge de inte går in i byn. Peppar, peppar - fåren har förstått reglerna!

I december 2015 tog vi bort våra sista tackor.  Vi bestämde oss för att sluta med får efter två år med många döda lamm. Lamningen, som normalt är en av de finaste tilldragelserna på våren, förbyttes till sorg och förtvivlan. Vi vet inte vad som orsakade lammdöden.

Fåren har bidragit till att hålla våra marker öppna

I sex år hade vi baggen Harald och han gick hellre tillsammans med hästarna än med fåren. 

Klara med lamm 2003

Tjänstgörande baggar

 
  • Jacob, 1999/2000,  fick fem lamm hos oss.
  • Kurt, 2000/2001 . Han stångade alla han kom åt och fick heta Elaka Kurt.
  • Harald, 2001-2007 Världens mesta hästbagge,
  • Gustaf är från Böda och tjänstgjorde 2008-2009.  

 

Baggen Gustaf från Svartvik
Under många år fick vi mycket vackra skinn.

 Asta med sitt lamm. Tre dagar gammal Far klipp2011 Pricken 2011

Mer att läsa om våra får

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers