Södra Utmossen

Södra Utmossen, Lenstadsmossen i dagligt tal, dominerar karaktären av Lenstad Alvar. Mossen är en relativt stor sjö med vatten i året runt och det medför att vi alltid har bra betesmarker oavsett hur torr sommaren är. Runt mossen är gräset grönt och frodigt.

Mossen används av många: Flera fåglar häckar runt sjön, korna och Naggur badar gärna i mossen och kalla vintrar är det skridskobana.

Ornitologiska föreningen håller koll på vilka fåglar som är på mossen. Föreningen och Club 300 har även låtit bygga en utsiktsplats för att kunna se fåglarna bra men inte störande.

sångsvan 150118 2

2014 Bada 2

naggur bad121103 2 

Mossen160115

Skridsko 1166

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers