Blog

Internationell sångsvansinventering

I helgen har vi inventerat sångsvanar i hela Europa. I Södra Utmossen i Lenstad såg jag nio stycken
och det har  jag rapporterat till Lunds Universitet, som sammanställer Sveriges inventering.

När jag kom för nära blev svanarna rädda och flög

2015 01 18

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers