Säker gård och Säker hästverksamhet

Auktoriserad för islandshästar

Jag har tillstånd av länsstyreslen att ta emot hästar och gården är godkänd av Svenska Islandshästförbundet.

LRF och Länsförsäkringar har godkänt Lenstad gård som Säker Gård med Säker hästverksamhet. Det innebär att den uppfyller alla krav på säkerhet, t. ex. godkända hagar, godkänd stängsling, god ordning, jordfelsbrytare, brandsläckare, säkerhetsrutiner och utökat försäkringsansvar för dem som vistas på gården.

 

Godkänd av LRF och Länsförsäkringar

Godkänd av SIF

tillstand

 2020 12 21

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers