Lenstad 1:2 och 2:3

Gården har anor från tidigt 1800-tal och nuvarande boningshus är byggt omkring 1860. Gården har följt en och samma släkt i flera generationer fram till vi tog över den 1997. Ingen i den ursprungliga släkten hade då möjligt att driva gården vidare.

Lenstad 1:2 och 2:3 är relativt stor, mätt med öländska mått. Den omfattar drygt 100 ha och det mesta består av alvarsmark, vilket lämpar sig mycket bra för vår verksamhet. Karta över byn och betesområdet.

Vi röjer våra marker för att få ett öppet landskap och bättre betesmarker.

På gården finns fler byggnader utöver bostadshuset och de flesta används. Verkstad, snickeri, maskinhall, garage, livsmedelsrum och flera förråd. Det gamla Magasinet står dock i huvudsak oanvänt. Det är totalrenoverat utvändigt och i en liten del finns bastu med relax. Men större delen av bygganden används inte, men här skulle man kunna inreda en lägenhet. Det får anstå till nästa ägare.

Grden 20180512 1

Det finns ett flygfoto över vår gård 1950 samt några fler nytagna bilder.

Gymmix

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers