Blog

Våra betesmarker

Betesområdet på ca 120 ha och är indelat i flera områden. De små hagarna närmast gården är på 1-3 ha vardera och de stora områden ute på alvaret är på 20- 40 ha vardera. Alla hagar har namn. Det nordöstliga området heter Norra Alvarshägnet och var byns stenbrott i början av 1800-talet. Söder därom är Utloppshorvan och längst i söder ligger Södra Alvarshägnet. Vi har en förstorad karta för hagarna närmast gården.

Vi har över en mil stängsel och det långa stängslet i öster är cirka två km långt

Karta över Lenstad by

Vår gård ligger i södra delen av byn och den vinkelbyggda ladan och paddocken syns tydligt på kartan.

Det instängslade betesområdet

 


Alvaret


Lenstadmossen, som de flesta hagar ute på Alvaret gränsar till


Mur och elstängsel


Det finns både skog och öppna ytor inom betesområde

2016 01 07

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers