Blog

Pinwinnie

Pinwinnie är Glayvas andra kalv och hon föddes den 5 mars 2002. Pappan heter naturligtvis Huntley och hon har två helsyskon,  MacArthurs. och Bonnie Scott.

Pinwinnie sommaren 2006 med Prestige och Pride
 

Här är Pinwinnie bara tre veckor.

Piwinnie har nr 205

Till vänster är Pinwinnie hösten 2008 med sina tre döttrar, Prestige,  Pride och Priscilla. De två äldsta är helsystrar. Släktskapet med den tredje systern är mer invecklat. Hennes pappa är son till de de två äldstas pappa. 

Totalt har Pinwinnie fått sex kalvar, fem kvigor och en tjur.
Hennes två äldsta och den yngsta är kvar hos oss.

Pinwinnie åkte till KLS hösten 2011, då hon var 9,5 år

Fett Klass Vikt
3 O+ 234

 

Pinwinnie med sina tre döttrar mars 2008

Sommaren 2007 fick Pinwinnie sin tredje kalv, kviga liksom de två första. Fjolårskalven har gått tillsammans med Pinwinnie och den lilla nya båda somrarna och även fått dia vid sidan av lillasystern, Priscilla

 

Här är Pinwinnie med sin sista kalv, 1158, som får heta samma som sin mamma. Pinwinnie II.
 

2015-07-01

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers