Blog

Glayva

Glayva är dotter till Chequers och föddes på nyårsdagens morgon 1999. Det var kallt och snöigt men allt förlöpte väl. Så fort Glayva kunde stå på benen gömde Chequers henne i snåren ute på alvaret. Det var först på andra dagen som hon kom hem med sin mamma till gården.

Glayva och Highland Rose

Glayva fick sin första kalv, MacArthurs den 20 januari 2001, tre veckor efter att hon hade fyllt två år. Tjuren heter naturligtvis Huntley. Pinwinnie föddes drygt ett år efter MacArthurs. Den 7 mars 2003 fick Glayva din tredje kalv, en kviga som heter Bonnie Scott. Hennes sista kalv är född i september 2005 och heter Highland Rose.

 

Glayva 2003   Glayva sex år

I december 2006 skickade vi Glayva till slakt

Klass Fett Vikt
O- 3+ 238

2006 12 20

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers