Blog

Bonnie Scott

Bonnie Scott är född den 7 mars 2003 och är dotter till Glayva och Huntley. I september 2018 blev jag tvungen att ta bort henne, eftersom hon inte kunde gå. Höger bakben var skadat och jag vet inte vad det var. Men hon kunde inte förflytta sig mer än någon meter. Så sorgligt och så många tårar jag grät. At en ko kan vara en så kär.

Nästan på sin tvåårsdag fick hon en liten kvigkalv, som heter Fjorton. Därefter har hon fått två tjurkalvar, 2006 och  2007 samt två kvigkalv 2008 och 2009. Hennes sista kalv var en tjurkalv, Lukas. Bonnie Scott är tam och mycket lätt att hantera. Hon kommer när man ropar på henne och går gärna in i lösdriften för att få äpplen. Man känner lätt igen henne på de sneda hornen.

Bonnie Scott är ledarko,sedan 2013 då de gamla ledarna blev träffade av blixten och dog

BonniScott 2016

BonniScottLukas

Bonnie Scott med sin senaste kalv, Lukas, som är född i oktober 2015

Bonnie Scott 6 dec 2003
10 månader

 Bonnie Scott 4 år
4 år

 Bonnie Scott med sin första kalv

Bonni Scott med sin tredje kalv Bond
.

Bonnie Scott har nummer 309, vilket innebär att hon är född 2003 och är vår nionde avkomma.

2018 10 02

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers