Blog

Alvaret maj 2007

 Den 17 maj tågade vi iväg med hästarna till Alvaret. Hela våren har varit otroligt torr och Norra Alvarshägnet är helt torrlagt och för att få vatten har hästarna även Utloppshorvan att beta på. Det är i detta område som Lenstadmossen har sitt utlopp. Vi har delat in vårt betesområde i flera delområden för att öka betestrycket. Annars hade de bara betat det allra gottaste. Vi vill att landskapet ska bli öppet och då måste djuren styras i sitt val av bete.

Hingstar på väg i kanten av mossen
Tritill och Hrekkur Styggur för sig själv långt ut på mossen
Tritill Eldur Seidur och Hrekkur. Frosti skymd Tritill, Frosti, Seidur och Eldur
Hästarna dricker vatten
Tjaldur och Gladur Styggur
Ljufur Kongur och Grani
På väg ner till mossen Vid mosskanten
Brodir, Brimi och Gladur
Frosti Geisli
Seidur med Eldur i bakgrunden Seidur och Styggur
Hingstar på väg Skjoni, Brodir och Brimi
Brodir, Skjoni och Brimi
Auster Eldur i solnedgången

2007 05 17

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers