Invallning

Länsstyrelsen vill att vattnet på södra delen av Lenstad alvar ska vara kvar längre på våren. Denna del ligger högre än Södra Utmossen och redan i början av maj rinner vattnet undan. Länsstyrelsens mål är att det ska vara kvar ända in i juni och också stanna kvar längre på Kalkstads marker. Därför har länsstyrelsen lagt pengar på att valla in denna del av alvaret.

lst 8813  lst 8826

I slutet av sommaren rycker tjänstemännen på länsstyrelsen ut för att titta på området. Tillsammans med Niclas från Kalkstad påbörjar de arbetet med att göra en grind mellan Lenstad och Kalkstad.

lst 8837

lst 8839
Niclas täpper till "kanalen" under den gamla markvägen.

lst 1796
Detta är målbilden.

lst 9087
I början av hösten återupptas arbetet och nu är det stora maskiner och mycket grus. 

lst 9092
Invallningen görs genom att bygga en lång och bred väg över alvaret.

lst vintervila2017

Detta är samma plats där den nya vägen går.

2023 10 27 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers