Kalkstad Lenstads vägsamfällighet

Styrelse vald vid årsmötet 2022-07-03

Helena Ervenius. ordförande
John Johansson, sekreterare
Michael Waldén, kassör
Per Snöberg, ledamot
Linda af Geijerstam, ledamot

Björn Nilsson, suppleant
Dan Lindgren, suppleant
Gerard Cassidy, suppleant

Revisor och revisorssuppleant

Henrik Gunnarsson, revisor
Bertil Karlsson, revisor

Anders Johansson, revisorssuppleant
Leif Gunnarsson, revisorssuppleant

Protokollen

Protokollen finns att läsa genom att klicka på länkarna till höger.

Vägsamfälligheten

Organisationsnummer 717922-3412
Bankgiro 5834-6743
Adress: c/o Helena Ervenius, Lenstad 205, 386 93 Färjestaden

 

Handlingar till årsmötet 2022-07-03

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers