Blog

Vi eldar hos Tor

Thorsten har röjt vid fornminnet ute på Södra Alvarshägnet, det som kallas Tors kulle. Det är en grav från Bronsåldern, dvs 2000 - 500 år före Kristi födelse. Riktigt gammal grav! Graven ligger högt och hemsöks av åskguden Tor, vilket vi fick bekräftat för flera år sedan när våra kor sökte skydd där under ett åskoväder.

Vädret är perfekt för att elda de stora rishögarna. Snö på marken och lite vind.

Thorsten matar elden

Ytterkläderna på en naturlig klädkrok  

Thorsten och Helena fikar

Fikat smakar alltid så himla gott när man tar det utomhus.

Elden brinner

2018 03 22

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers