Blog

Per ringmärker ladusvalorna


Vi har minst fem svalbon i stallet. Tre av dem kommer Per lätt åt och det finns fem ungar i varje bo. I de första och sista boet är ungarna cirka tio dagar.

Det mittersta boet är på vår hövinsch och här är ungarna flygfärdiga. Måhända kan Per ta dem med håven. Ja, det går nästan bra. Två flög men tre fångade Per. De här ungarna är i princip vuxna.

I det sista boet är de minsta ungarna. Knappt tio dagar gamla.

Så här såg det ut förra året när Per ringmärkte.

2014 06 25

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers