Blog

Vi fäller träd på Asplunden

Träden ska användas i vår TREC-tävling den 4 maj och därefter ska vi hugga dem till ved som ska värma vårt hus om ett år eller två. Det blåser frisk och vi fäller i medvind.


Ulva fäller en lång ask. Vi behöver sex stycken stockar á 4 meter till vår TREC den 4 maj.


Det är inte bara träd som växer i muren. Petter passar på att röja sly.

Vi var lite optimistiskaoch trodde att Ladan Niva skulle klar snödjupet. 
Men se det gick icke. Jan kom med traktorn och drog loss oss.

2013 03 09

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers