Blog

Ladusvalorna flyttar söderut

flyttaadusvala

Det är hög tid för ladusvalorna att flytta söderut och flera mornar i rad har svalorna flygit runt gården och landat på el- och teletrådarna. Synen är mäktig och man riktigt känner hur svalorna förbereder sig för den långa färden. Men det drar ut på tiden. Tredje kullen vågar sig inte ut och föräldrarna är inne istallet och lockar på dem. Men icke.

Till slut ger sig större delen av flocken iväg och kvar är bara några vuxna fåglar som vill ha med sig sina ungar.Tror inte att de kommer att klara den långa resan. Till slut samsas ladusvalorna med stararna, som inte ska flytta så långt och kan se tiden an.

 flyttar1
Telefontrådarna är fulla med svalor som förbereder sig för flytten till södra halvklotet

flyttar2
Mamman har fått med sig en liten unge ut på tråden, men resten är kvar i stallet.

flyttar3
Nu är det på starar och några svalor på trådarna

flyttar4
Stararna ska bara flytta till Danmark och Nordtyskland och har ingen brådska.

2017 09 06

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers