Blog

Utfodring av stona

Jan kommer med en skottkärra fylld med hö
Stona får sin mat utmed trädgårdsmuren. Det är mycket
behändigt. Vi fyller en skottkärra och portionerar ut maten.
Vi på ena sidan muren och hästarna på andra sidan.
Rangordningen mellan hästarna brukar vara given och
alla får sin beskärda del.

Jan potionerar ut hö. Katla är ivirgast


Dimma försöker fånga höet i flykten


Shettisarna är lägst i ragn och äter sist

Alla äter hö i lugn och ro

2011 01 21

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers