Blog

Vill inte byta

Markerna är torra och jag ska flytta på korna för att de ska beta både i hästarnas vinterhagar och på Mosshorvan. Till att börja med går det riktigt bra. ko190826 4

När jag blåser i visselpipan kommer korna nästan på en gång.

ko190826 1   ko190826 2
I grindhålet mellan Södra Alvarshägnet och Stora Alvaret blir det stopp. Korna vågar inte gå igenom, men efter ett tag blir Tess modig och tar täten genom grindhålet och får med sig hela flocken.

alvaret190826 2

Korna blir nöjda och tar för sig av det som växer och hästarna tar det med ro.

ko190826 3

brodir blixten  pondus garpur

alvaret190826 1

Så småningom flyttar jag korna hela vägen hem till Hemlotten, men det är inte populärt. Bara gammalt förvuxet gräs. Jag riktigt ser på korna hur besvikna de är över nyordningen. Efter två dygn bestämmer jag mig för att släppa ut dem på Stora Alvaret igen, innan de bryter sig ut genom staketen.

hemlotten190825

I två dagar håller sig korna på Stora Alvaret, men på den tredje dagen är de inte kvar, trots att det är relativt gott om mat. Var är dom? Jag misstänker att de har gått igenom stängslet någonstans ute på mossen och hoppas på att de "valt" rätt ställe att gå över. Det har dom! Korna är tillbaka på Södra Alvarshägnet och ser mycket nöjda ut när jag kommer fram till dem. De får stanna där ända tills det blir dags för utfodring med hö. Kanske ska jag ge dem även Norra Alvarshägnet.

2019 08 27

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers