Blog

Korna ska snart kalva

För snart nio månader sedan kom tjuren Casper till Lenstad och vi tror att de flesta korna är dräktiga. Idag flyttar vi dem till en egen hage för att de ska få lugn och ro vid kalvningen. Inga nyfikna hästar ska vara med.

Koflytt150419 2
Jan visslar i domarpipan och alla korna kommer och följer efter honom. Vi har tränat korna med positiv belöning och kan vissla hem dem på uppemot en kilometers avstånd.

Koflytt150419 3
Korna går på en lång rad.

Koflytt150419 1
Nya grannar!

2015-04-19

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers