Blog

Korna flyttar till hingstarna och har fri tillgång på hö

Efter att kalvarna ha levt hela sitt liv ute på alvaret är de skygga när vintern kommer. Därför har de fodrats vid stallet för att bli vana vid oss. Flera av kalvarna går in i lösdriften och kommer så fort man visar sig med äpplen i handen. Dock inte alla. Nu var det dags att flytta över till hingstarna och få fri tillgång på hö. Mycket enklare för oss.

Två halvårsgamla kalvar
Vi har dragit ut fyra balar från foderkorridorerna för att det ska vara bättre svängom. Höet är fint med bra fodervärden. Energivärdet ligger på cirka 10 MJ per kg torrsubstans.
Bonnie Scott äter hö
Kossorna äter hö ur balen
Korna mumsar på höet och får vara själva i hagen den första timmen. Hingstarna är bortstängslade på Jutan
Sex undrande kalvar
Det är premiär för kalvarna med fri tillgång och de förstår inte vad det är frågan om.

2012-01-07

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers