Blog

Förebyggande lusvård

Flera av hästarna har fått löss de senaste vintrarna och värst drabbade har Ganti, Reifur, Gandur och Bróðir varit. Därför bestämde vi oss för att klippa dessa fyra hästar under deras manar. Christina, som ägde Panell, ställde upp med sax och hjälp. Efter klippningen fick de även en sträng med Flusa över mankammen och ryggen

Reifur får flusa av Christina. Hea håller i.

Helena klipper Reifur
Christina sätter flusa på Brodir Christina sätter flusa på Gandur

2010 10 24

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers