Blog

Stona får mat inomhus

Allt var igensnöat på julaftonens morgon. Inte minsta antydan till några fodergångar utmed trädgårdsmuren. Då är det bra att ta till stallet och dess lösdrift. Sju hästar på box och åtta i två lösdriftsavdelningar

Dimma, Alfa och Assa Módis och Blixten
Hrimdis och Dimma i stallet Hästar får hö i lösdriften

2010 12 24

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers