Blog

Eldur, Fáfnir och Garri - tre nya ettåringar 

Árgeisli, Kórmakur, Eldur och Nykur


Óðinn och Árgeisli 

Siglir och Grimnir är mer intresserade av maten än de nya små hästarna

Det är många som ska hälsa. Det är Garri med den stora och breda bläsen. Eldur har en mindre bläs.

Núka och Snarfaxi

Fáfnir åkte utan grimma i sin transport och gick själv in i flocken. Han höll sig till Bróðir


Kossorna blev uppspelta av allt stohej bland hästarna

2013 04 01

 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers