Blog

Hasse från Hönstorp 

Vi har köpt en ny tjur från Hönstorp, som ligger drygt en mil från Lenstad. Han ska tjänstgöra i Lenstad i ungefär ett till två år och vi hoppas på att få minst tjugo nya kalvar.


Hasse stiger ur transporten försiktigt .. 


... och ger sig raskt ut för att träffa sina kor.

 

  

Efter ett års arbete fick Hasse åka till slakteriet.

Klass Fett Vikt
O+ +1 240

 2008 08 31

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers