Fyra på G

Gittan, Greta, Gabriella och Gun. Ja, så heter de fyra getterna.

getter 7267  getter 7268

  getter 7295  getter 7303

De fick två instruktioner när de kom

  1. Frihet under ansvar så länge de inte rymmer. 
    Det har de förstått och håller sig inom det område jag har bestämt. De kan beta på 100 ha, om de vill. Men det gör de inte. De håller sig hemma vid gården.

  2. I första hand ska getterna beta sly.
    Det har de inte förstått, utan äter i stort sett bara gräs. Om jag ger dem kvistar, som jag har kapat, då tar de dem.

getter 7345

Getterna gilla foderborden så till den milda grad att de har stångat sönder dem. Även hästarnas halm smakade gott under vintern.

Jag har inte getterna som husdjur och därför är deras tid utmätt. I november, när temperaturen ligger på några plusgrader, får de gå till slakt.

2024 06 25

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers