Gandur byter hage

Gandur får flytta över till korna och hästarna för att få fri tillgång till hö. Så glada hästarna blir när Gandur kommer!

gandurhage1

gandurhage2

gandurhage3 2021 02 06

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers