Aðall anländer

Adall och Prins

Som alltid när en ny hingst anländer till flocken är det många som ska hälsa. Den här gången blev det många som passade på att visa vad det går för. Nykur är den givne ledaren, men både Prins och Kormákur gör vad de kan för att klättra i rang. 

Den första som får syn på Aðall är Prins, men det dröjer inte många minuter innan både Nykur och Kormákur inser vad som är på gång. Här gäller det att visa vem som är störst och bäst.

Nykur och Prins gör upp ideligen, men till slut underkastar sig Prins. Och det gör även Kormákur.


Kormákur kommer med bestämda steg.

Omringad av Nykur, Kormákur och Prins. 
Även Nuká är med


Garri dansade piruett med Aðall ett par gånger


Slutligen dyker de två små upp och hamnar mitt i tumultet. Bättre fly än illa fäkta.


Grimnir stod lugnt vid en höbal 
och brydde sig inte om ynglingarna

Hjaldningur och Tritll bekantar sig med Aðall


Garri har många hyss för sig

2014 04 05

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers