Forskar om majvivor

Under flera år har forskare från Stockholms och Uppsala universitet forskat om majvivior på Lenstad alvar. Forskarna studerar "hur skillnader i förekomsten av pollinatörer och herbivorer ger upphov till skillnader i selektion och genetisk sammansättning mellan växtpopulationer."  En herbivor är ett djur som enbart livnär sig på växter. Där lärde jag mig ett nytt ord!

majviva1

majviva2

majviva3

 

De tre forskarna berättar för mig att man har samlat in fröer från olika växtplatser, drivit upp plantor under vintern/våren och nu planterar man dem på tre olika ställen. Lenstad alvar, utanför Skutskär och Östersund. Jag får också veta att det bara är i Lenstad som det finns både kort- och långskaftade majvivor. På övriga platser finns det bara långskaftade.

majviva4

Nu hoppas både forskarna och jag att kossorna och hästarna inte ska trampa ner alla små plantor och markörer. Lite svinn får man räkna med, men många blir nog kvar så att forskarna får fram användbara resultat.

2019 05 24

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers