Längre väg

Grusning170727 6På sommaren är markerna snustorra och stora lastbilar fulla med grus tar sig lätt fram. På vintern är läget ett helt annat. Då kan det vara stört omöjligt att ta sig fram med något fordon. Av denna anledning har vi byggt vägar över åkrarna på strategiska ställen, men bara på de mest utsatta platserna. Nu har jag tröttnat på den begränsade framkomligheten på vintern och byggt nästan 200 m väg. Till vintern kommer jag att kunna köra på väg ända från stallet ut över hela Rösåkern, in på Jutan och över diket fram till ensilageförrådet. Så himla bra det kommer att bli. Även framför vindskyddet på Lillalvarsängen har jag byggt väg för att kunna köra ut halm när det behövs. Oavsettt markens beskaffenhet.

Grusning170727 2

Grusning170727 1

 Grusning170727 3

Grusning170727 5   Grusning170727 4

Vägen har inte kommit till av sig själv. Allt material är beställt via nätet och nästan levererat till gårdsplan, Anders från Kalkstad har grävt ner markrören så att dikena kan köras över, jag har rullat ut 200 m fiberduk samt säkrat det mot vindarna och slutligen kom grusbilen med nästan 80 ton väggrus.

Det här är jobb som den som drömmer om egen hästgård inte alltid är medveten om. Fiberduken var jag tvungen att lägga ut när det var vindstilla och det var det mellan kl 22 och  24 samt mellan kl 05 och 08. Det blev sen kväll och lång arbetsdag med spade och traktor för att få ut det grus som lastbilen inte kunde sprida. Inte en tanke på att rida.

2017 07 27

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers