Vaccination mot blåtunga 

För ett tag sedan visade det sig att en ko i Vimmerbytrakten bär på blåtungesmitta och att den troligtvis har blivit smittad på Öland. Därför har jordbruksverket bestämt att alla kor, får och getter på Öland ska vaccineras. Bilderna nedan är tagna av Mats Holmertz på Barometern.


Kossorna vet inte vad som väntar dem. De äter i lugn och ro

Vaccinatörerna var från Blå Stjärnan och det är fjorton vaccinationsteam på Öland, som vaccinerar 70 000 djur.


Valborg var den sista kvigan i utomhusfållan och hon var särskilt svårfångad.

I lösdriften hade vi samlat de tama och de lugnaste kvigorna och kalvarna. Bonnie Scott var som vanligt helt lugn och behövde inte fångas in. Hon stod snällt när hon fick sprutan i rumpan. Tvååringarna fick vi stänga in med hjälp av en grind.

Fåren tog vi sist och nu vågade sig vaccinatören in bland djuren.

När allt var klart och papperena var påskrivna fick vi veta att kossorna ska vaccineras på nytt om tre veckor. Och sedan en gång per år i tre - fyra år.

Blåtunga är en insektsburen virussjukdom som drabbar idisslare. De kliniska symptomen är starkast hos får. Efter en inkubationstid på 5-8 dagar utvecklar får feber på 40,5–42 °C. Fåren får röda slemhinnor på mun och näsa, utslag på näsa, ögonlock och öron samt ibland hela huvudet. Detta efterföljs av sår kring näsa och mun. Såren i munnen medför dålig aptit. Hos vissa får sväller tungan upp och blir blåaktig samt står ut från munnen. Senare i sjukdomsförloppet kan muskelskador förekomma. Dödligheten är oftast låg.

Inom hela EU pågår vaccination för att bekämpa och skydda mot blåtunga. Målet är att utrota blåtunga. 

2009-03-05

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers