Hälsokontroll

Vi har två stora hälsokontroller per år, i januari och augusti. Halva hästflocken vid vartdera tillfället och som alltid är det "husveterinären" Ingrid Myrin Carlsson som utför jobbet. Vi hästägare är bara assistenter.

vet200122 1  

vet200122 2

Det är en hel del administration. Alla passen ska fyllas i med både kvitto på läkemedlet och vem som utfört vaccinationen.

Några hästar får även tänderna kontrollerade och vid behov lite raspade. Gandalf har munnen full med hö och först får han skölja och därefter behandlas.

vet200122 5

För ett par år sedan var det en stor hälsokontroll på kor och får, eftersom man fruktade blåtunga

2020 01 22

 

vet200122 3

vet200122 4

 

  

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers