Säker gård och Säker hästverksamhet

Auktoriserad för islandshästar

Vi har tillstånd av Mörbylånga kommun för uppstallning av hästar och vår gård är godkänd av Svenska Islandshästförbundet.

LRF och Länsförsäkringar har godkänt Lenstad gård som Säker Gård med Säker hästverksamhet. Det innebär att vi uppfyller alla krav på säkerhet, t. ex. godkända hagar, godkänd stängsling, god ordning, jordfelsbrytare, brandsläckare, säkerhetsrutiner och utökat försäkringsansvar för de som vistas på gården.

Vi har genomgått LRF:s och Länsförsäkringars utbildning i Säker Gård och Säker Hästverksamhet.

 

Tillsånd enligt djurskyddslagen 16 §  Godkänd av LRF och Länsförsäkringar  Godkänd av SIF

 2015 11 28

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers